เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ตรายี่ห้อเครื่องหมายการค้าบีเอฟกู๊ดรีช วัสดุอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฎอยู่บนเวปไซต์นี้ รวมถึง ชื่อทางการค้า โลโก้สัญลักษณ์ เอกสาร และซอฟท์แวร์ เราได้มีการลงมือลงแรงผลิตงานเหล่านี้ขึ้น และจะปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราให้ถึงที่สุดตามมีกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ท่านสามารถนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากการใช้เชิงพาณิชย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์งานได้โดยมีการระบุบนสำเนางานให้ทราบว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ นอกจากเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและนอกเหนือจากการใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ท่านไม่สามารถทำการดัดแปลงในลักษณะใดๆ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากบีเอฟกู๊ดริชอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ถือว่าการอนุญาตให้นำไปใช้ก่อให้เกิดสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้นำไปใช้ทั้งโดยทางตรงและโดยปริยาย

ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเซิฟเวอร์ของบีเอฟกู๊ดริชอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โปรดติดต่อเราหากท่านจะต้องมีการรับรองข้อมูลในส่วนใด

การใช้เครื่องมือค้นหายาง

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ หากท่านอยากได้การรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ข้อผิดพลาดในระหว่างการเลือกสรรค บีเอฟกู๊ดริชแนะนำให้ท่านขอคำยืนยันจากผู้จำหน่ายยางที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ของยางที่เป็นทางเลือกหรือ เพิ่มขนาดพิเศษ ด้วยเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านที่ต้องนำมาวิเคราะห์ เช่น ช่วงล่าง ล้อ เป็นต้น

ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อให้ท่านพิจารณาถึงสภาพถนนและภูมิอากาศในประเทศไทย และไม่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ในที่อื่น ๆ แม้ว่าเราจะพยามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ แต่ก็ไม่สามารถแทนที่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ร้านค้าผู้จำหน่ายยางที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการได้สำหรับข้อมูลของขนาดยางที่เหมาะสมและจำเป็นต่อสมรรถนะและความปลอดภัยของรถยนต์

โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการซื้อยางบีเอฟกู๊ดริชซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งบนรถยนต์ของคุณด้วยเทคนิคเฉพาะและเติมลมด้วยช่างผู้ชำนาญงาน